• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

14 sie
2017

Skąd wzięła się nazwa Resko?

Dokładna etymologia nazwy miasta nie jest znana. Być może, wyraz wywodzi się od używanego w średniowieczu terminu „reż” oznaczającego żyto. W zapiskach istnieje wzmianka iż w XIV w. miasto nazywało się dokładnie tak, jak przepływająca przez nie rzeka, czyli Rega. Co w takim razie oznacza wyraz Rega? Być może wywodzi się on od słowa rzeka. W późniejszym okresie powstała niemiecka nazwa, używana do 1945r. która brzmiała Regenwalde co w wolnym tłumaczeniu oznacza Deszczowy Las. Nazwę Resko wprowadzono rozporządzeniem ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 maja 1946r.