• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej  w Starogardzie brali udział w projekcie pod nazwą „Pomorze Zachodnie Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”. Celem projektu było wsparcie psychologiczno - pedagogiczne uczniów związane z negatywnymi skutkami pandemii COVID - 19. Projekt obejmował zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I - III oraz uczniów klas IV - VIII z przedmiotów: język polski, matematyka oraz zajęcia teatralne.

Dodatkowe godziny w klasach I - III były poświęcone rozwijaniu uzdolnień i doskonaleniu umiejętności uczenia się. Dzieci zajmowały się między innymi kodowaniem i programowaniem. Celem było rozwijanie logicznego myślenia, dostrzeganie i rozwiązywanie problemów, komunikowanie się w grupie, współpracę a także doskonalenie  kreatywności i umiejętności poszukiwania. Podczas  zajęć korzystaliśmy z interaktywnej podłogi, robota edukacyjnego Photon oraz z zadań  dotyczących programowania opracowanych przez wydawnictwo WSiP.Dzięki temu uczniowie w miłej atmosferze mieli zapewnioną naukę przez zabawę.

Głównym zadaniem zajęć z matematyki było utrwalenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu działań na liczbach wymiernych. Między innymi były to gry i łamigłówki matematyczne oraz samodzielne wykonywanie gier dydaktycznych. Na zdjęciu uczniowie grają w samodzielnie wykonaną grę Piotruś z zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne.

Głównym cele zajęć z języka polskiego była integracja. Dotyczyła ona nie tylko społeczności szkolnej, ale oparła się również o nawiązanie kontaktu ze Szkołą Podstawową w Kielcach, której patronką jest również Irena Sendlerowa. Uczniowie z klas 4-8 uczestniczyli w akcji : „Tydzień Pisania Listów”. Przedsięwzięcie to zostało nam zaproponowane,  jako forma współpracy przez nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach. Wysłaliśmy 6 listów zaadresowanych do wybranych uczniów. 27 maja otrzymaliśmy  korespondencję zwrotną. Następnie podczas  lekcji języka polskiego uczniowie odczytywali  listy od swoich koleżanek i kolegów ze szkoły w Kielcach. Z wielkim przejęciem  rozrywaliśmy koperty i odczytywaliśmy, to co napisali do nas uczestnicy akcji. Mamy nadzieję, że nasze listy też się  spodobały czytającym.