• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Program „Ciepłe Mieszkanie” w części dla osób fizycznych nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.

    Szczegółowe kryteria udziału w programie poniżej:                        

https://wfos.szczecin.pl/programy/cieple-mieszkanie-edycja-ii-za-posrednictwem-gmin

    Przewidywana realizacja programu na terenie gminy Resko od początku 2024 roku.

    Rozpoczęcie prac przez właścicieli lokali mieszkalnych nie może nastąpić przed podpisaniem umowy  o dofinansowanie z Gminą Resko.

    Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie „Ciepłe mieszkanie” prosimy o wypełnienie ankiety  (w załączniku) i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Resku, do pok. Nr 11 w celu dowiedzenia się o jaką kwotę dofinansowania możemy się ubiegać.

   Termin składania ankiet upływa w dniu 12.01.2024 r.

   Telefon kontaktowy: 531722812  Joanna Sołonyna.

 

 

 

 

Załącznik. Ankieta – zgłoszenie chęci udziału w programie „Ciepłe mieszkanie”
w gminie Resko

Imię i Nazwisko / wspólnota mieszkaniowa

 

Adres lokalu mieszkalnego/budynku wspólnoty będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie

 

Telefon

 

Proszę zaznaczyć poziom zamożności znakiem „X”

Podstawowy poziom dofinansowania

 

Podwyższony poziom dofinansowania

 

Najwyższy poziom dofinansowania

 

 

Uwaga:  Na potrzeby zebrania informacji o prawdopodobnej liczbie chętnych do udziału w programie proszę samodzielnie określić swój poziom zamożności, natomiast w przypadku zakwalifikowania do udziału w programie poziom zamożności będzie określało zaświadczenie wydawane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, będące załącznikiem do wniosku o dofinansowanie składanego do Gminy Resko.