• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

Brak podania danych osobowych oznacza niewyrażenie zgody i tym samym skutkuje rezygnacją z organizacji przez Burmistrza Reska transportu do punktu szczepień.