• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Posterunek Ratownictwa Medycznego w Resku

ul. Kościuszki 26
72-315 Resko
telefon alarmowy: 112 lub 999

strona internetowa: http://www.999.szczecin.pl