• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM –

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w roku 2017 świadczy bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, kierowaną w szczególności do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

DYŻUR OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU

(diagnoza, wsparcie, konsultacje, kierowanie do pomocy specjalistycznej)

Poniedziałek

  od 13.00 do  20.00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

  od 11.00 do 18.00

Sobota

 od 08.00 do 12.00

 

Miejsce świadczonej pomocy: ul. Bema 27 Łobez (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

Kontakt telefoniczny 663 606 608

Osoby, które doświadczyły przestępstwa mogą liczyć na bezpłatną pomoc:

* psychologiczną, szczególnie w zakresie interwencji kryzysowej, udzielania konsultacji, wsparcia

* prawną, obejmującą porady prawne, redagowanie pism urzędowych

* w postaci mediacji, czyli ustalanie rozwiązań przez strony przy pomocy mediatora

 

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE