Poniżej w galerii znajdują się harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, jakie obowiązują na terenie naszej gminy.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w 2018 roku nie ulegają zmianie.