• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Procedura weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w Gminie Resko - pobierz

Strona projektu, na której znajdują się informacje o projekcie: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu