• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Bohaterów Monte Cassino 10, 72-315 Resko
tel. (91)39 52 391

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:
-    przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu,
-    przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu,
-    motywowanie osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego – zaproszenia na rozmowę z przedstawicielem komisji,
-    opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych,
-    zakup ulotek, broszur, plakatów i innych materiałów edukacyjno – profilaktycznych w tym na nośnikach CD oraz literatury i czasopism specjalistycznych związanych z realizacją zadań w niniejszym programie,
-    organizacja szkoleń i warsztatów dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy,
-    realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.