• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Oświadczenie Obdarowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Oświadczenie - wersja edytowalna - pobierz

Oświadczenie - wersja pdf - pobierz

Strona projektu, na której znajdują się informacje o projekcie: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu