• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - II edycja

W opublikowanej 30 maja 2022 roku liście rankingowej znalazły się dwa projekty z trzech złożonych przez Gminę Resko o dofinansowanie w II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1. Modernizacja dróg na terenach wiejskich Gminy Resko

Opis inwestycji:

- Dorowo - przebudowa oraz rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

- Prusim - przebudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 8.400.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 7.980.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %

W wyniku ogłoszenia w dniu 09.08.2022 r. postępowania zakupowego na realizację ww. inwestycji wyłoniono dwóch Wykonawców, z którymi następnie w drugiej dekadzie września 2022 roku podpisano umowy na łączną kwotę 8.388.600,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 9 miesięcy od podpisania umowy.

2. Rewitalizacja otoczenia Sanktuarium Maryjnego w Resku - kontynuacja rewitalizacji Starego Miasta w Resku

Opis inwestycji:

- wymiana nawierzchni utwardzonej i remont ogrodzenia wokół Sanktuarium, wykonanie oświetlenia zewnętrznego elewacji wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną,

- budowa i przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłącza kanalizacyjnego,

- budowa instalacji kablowej oświetlenia wieży kościoła wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 3.200.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 2.880.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10,00 %

W wyniku ogłoszenia w dniu 16.08.2022 r. postępowania zakupowego na realizację ww. inwestycji wyłoniono jednego Wykonawcę, z którym następnie w drugiej dekadzie października 2022 roku podpisano umowę na kwotę 3.199.230,00 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 9 miesięcy od podpisania umowy.

Galeria zdjęć - droga Dorowo

Galeria zdjęć - Sanktuarium Maryjne w Resku

Galeria zdjęć - droga Prusim