• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Warsztat Terapii Zajęciowej w Łabuniu Wielkim
Łabuń Wielki 32, 72-315 Resko
 tel. (91) 57 326 19
email: wtz.labun@wp.pl


Pomysł na utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej zrodził się w 2014 roku, jako odpowiedź na zapotrzebowanie niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Łobeskiego. Stowarzyszenie „Współistnienie” złożyło wniosek do PFRON o dofinansowanie utworzenia i prowadzenia Warsztatu. Wniosek zaopiniowany został pozytywnie. Poza dotacją z PFRON, która pokrywa 90% kosztów funkcjonowania WTZ, prowadzenie warsztatu w pozostałych 10% współfinansowane jest przez Powiat Łobeski. Gmina Resko przekazała w nieodpłatne użyczenie budynek po szkole podstawowej w Łabuniu Wielkim, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatu.


Pierwsze zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej ruszyły 01.10.2015 r. Bierze w nich udział 20 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łobeskiego, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, z zaleceniem udziału w zajęciach WTZ.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, które zmierzają do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności swoich podopiecznych, poprzez:
• ogólne usprawnianie Uczestników,
• rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
• przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,
• rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
• rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
• rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej, innej pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego.

W warsztacie odbywa się tzw. „terapia pracą” – uczestnicy odbywają rehabilitację społeczną i zawodową w pięciu pracowniach tematycznych:
- kulinarnej z jadalnią,
- rękodzieła artystycznego (glina, ceramika decupage),
- rękodzieła artystycznego (drewno, wiklina),
- komputerowej,
- usprawniania domowego.


Zajęcia prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej i mają na celu wyposażyć  uczestników w umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia, wspomóc proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo zajęcia odbywają się także w pracowniach uzupełniających: ergoterapii, pracowni relaksacyjno-artystycznej, a w niej: ludoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, dramatoterapia, poezjoterapia, bioterapia, zajęcia plastyczne, masaż twarzy, rąk i innych części ciała, relaksacja z wykorzystaniem różnych metod i technik.
Uczestnicy WTZ mają zapewnioną rehabilitację ruchową. Odbywa się ona w sali gimnastycznej z podziałem na rehabilitację grupową i indywidualną (według zaleceń lekarza).

Ważnym aspektem zajęć jest budowanie poczucia zaufania do instruktora terapii oraz innych uczestników i rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.


W ramach terapii społecznej podopieczni placówki uczestniczą w  wielu spotkaniach i imprezach, zarówno o charakterze wewnętrznym (Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, itp.), jak i skierowanych na zewnątrz (kiermasz Bożonarodzeniowy, turniej szachowy).