• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Placówka Wsparcia Dziennego
ul. Bohaterów Monte Cassino 10, 72-315 Resko
tel. (91)39 52 391
e-mail: pwdz@resko.pl

Placówka czynna:
od poniedziałku do piątku - 7:15 - 15:15

W ramach Placówki Wsparcia Dziennego są realizowane zajęcia świetlicowe:
Poniedziałek i Środa - 15:00 - 18:00

Działalność placówki polega przede wszystkim na:
- zapewnieniu opieki dzieciom wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych;
- udzielaniu wsparcia i pomocy pedagogicznej;
- zapewnieniu pomocy w nauce,
- diagnozowaniu sytuacji dziecka i rodziny;
- wyposażaniu młodych ludzi w umiejętności radzenia sobie z trudnymi życiowymi problemami i sytuacjami;
- pokazywaniu jak można atrakcyjnie, twórczo i bezpiecznie spędzić czas wolny;
- wsparciu rodziców w procesie wychowania i radzenia sobie z trudnymi życiowymi sytuacjami.