• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Nie jest konieczne uprzednie złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Pomoc powinna zostać udzielona w najbliższym pracującym stacjonarnie punkcie. Możliwe jest jednak również skorzystanie z pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w każdym z punktów udostępniających pomoc zdalną lub mieszaną.

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało zbudowanie sieci punktów specjalistycznych, których lista jest dostępna pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54. W szczególny sposób przydatne okazać się powinny punkty specjalizujące się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi. Niezależnie od tego przygotowana została lista wykonawców z systemu nieodpłatnej pomocy posługujących się językami obcymi. W systemie nieodpłatnej pomocy przybywa również wykonawców, którzy odbyli podstawowe szkolenia w dziedzinie pomocy cudzoziemcom. Ministerstwo zaleca, żeby obcokrajowcy, w tym uchodźcy wojenni z Ukrainy zapisywali się na nieodpłatne porady w pierwszej kolejności do punktów i wykonawców znajdujących się na listach.

Porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych

Правова консультація у сфері права іноземців та юридична консультації іноземними мовами

L.P.
Województwo
Bоєводство
Powiat
Повіт
Oznaczenie punktu
Пункт
Dane wykonawcy
Дані виконавця
Specjalizacja w zakresie prawa cudzoziemców
 
Спеціалізація в галузі права іноземців
Pomoc w językach obcych
 
Допомога в іноземних мовах
1. 
Lubuskie
zielonogórski
+48 684 535 201
Czerwieńsk
ul. Zielonogórska 2
Piątek/ п'ятниця: 8:00-12:00
adwokat/ адвокат 
Agnieszka Piętak
TAK/ Так
Język angielski
англійська
(komunikatywny)
 
Język rosyjski
російська
(komunikatywny)
Sulechów
ul. Jana Pawła II 52
Środa/ середа: 8:00-12:00
Zielona Góra
ul. Dąbrowskiego 41
 Środa/середа : 13.30-17.30
2.        
Małopolskie
bocheński
+48 146 153 792
Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 31 (p. 4)
Czwartek/ четвер: 11:30 – 15:30
adwokat, mediator/ адвокат, посередник
Anna Morajka
NIE/ Ні
Język angielski
англійська
(zaawansowany)
3.
Małopolskie
bocheński
+48 14 61 53 792
Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 31 (p. 4)
Poniedziałek/ Понеділок:
12:00 – 16:00
adwokat/ адвокат
Mirosław Pantoł
NIE/ Ні
Język angielski
англійська
(zaawansowany)
4.
Małopolskie
bocheński
+48 14 61 53 792
Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 31 (p. 4)
Środa/ середа 7:30 – 11:30
radca prawny/ юрисконсульт
doradca obywatelski/  консультант
Tomasz Waligóra
NIE/ Ні
Język angielski
англійська
(zaawansowany)
Drwinia
ul. Drwinia 57
Poniedziałek/ Понеділок:
13:00 – 17:00
czwartek, piątek/ четвер, п'ятниця: 9:00 – 13:00
5.
Małopolskie
bocheński
+48 14 61 53 792
Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 31 (p. 4)
Piątek/ п'ятниця: 7:30 – 11:30
radca prawny/ юрисконсульт
Adam Wróblewski
NIE/ Ні
Język angielski
англійська
(zaawansowany)
6.
Małopolskie
bocheński
+48 14 61 53 792
Rzezawa
ul. Długa 21
Wtorek/ вівторок: 8:00 – 12:00
doradca obywatelski/  консультант Irena Potapińska
NIE/ Ні
Język angielski
англійська
 
Język rosyjski
російська
(tłumacz przysięgły)
7.
Małopolskie
myślenicki
+48 12 27 49 759
Myślenice
ul. Kazimierza Wielkiego 5 pok. 4
Poniedziałek/ Понеділок:
08.00-12.00
radca prawny/ юрисконсульт Maria Widłak
TAK/ Так
NIE/ Ні
8.
Małopolskie
olkuski
+48 32 64 78 770
Olkusz
al.1000-Lecia 15c
Wtorek/  вівторок: 11.00-15:00
Piątek/ п'ятниця: 7:00-11:00
radca prawny/ юрисконсульт Łukasz Stopa
TAK/ Так
Język angielski
англійська
9.
Małopolskie
olkuski
+48 32 64 78 770
Wolbrom
ul. Skalska 20
Poniedziałek, piątek/Понеділок, п'ятниця: 8:00-12:00
Wtorek, czwartek/ вівторок, четвер: 11:00-15:00
adwokat/ адвокат 
Dominik Marchewka
TAK/ Так
Język angielski
англійська
Trzyciąż
ul. Leśna 4
Środa/ середа: 8:00-12:00
10.
Małopolskie
olkuski
+48 32 64 78 770
Klucze
ul. Partyzantów 1
Poniedziałek – piątek/ Понеділок - п'ятниця:
9:00 – 13:30
doradca obywatelski/  консультант Anna Cembrzyńska
TAK/ Так
Język rosyjski
російська
(podstawowy)
11.
Małopolskie
olkuski
+48 32 64 78 770
Bukowno
ul. Kolejowa 3
Poniedziałek/ Понеділок:
9:00-13:00
Wtorek, czwartek/ вівторок, четвер: 8:00-12:00
radca prawny/ юрисконсульт Paweł Zieliński
NIE/ Ні
Język angielski
англійська
(komunikatywny)
12.
Małopolskie
Tarnów
+48 14 68 82 709
Tarnów,
ul. Nowa 4, pokój nr 313
Wtorek/ вівторок: 8:00-12:00
adwokat/ адвокат 
Angelika Nylec-Armata
NIE/ Ні
Język angielski (komunikatywny)
англійська
13.
Małopolskie
Tarnów
+48 14 68 82 709
Tarnów,
ul. Nowa 4, pokój nr 313
Środa/ середа: 12:00-16:00
adwokat/ адвокат 
Agnieszka Szczerba
NIE/ Ні
Język angielski
Англійська
(komunikatywny)
14.
Małopolskie
Tarnów
+48 14 68 82 709
Tarnów,
ul. Nowa 4, pokój nr 313
Czwartek/ четвер: 8:00-12:00
radca prawny юрисконсульт Piotr Piskozub
NIE/ Ні
Język angielski (komunikatywny)
англійська
15.
Małopolskie
Tarnów
+48 14 68 82 709
Tarnów,
ul. Nowa 4, pokój nr 313
Piątek/ п'ятниця: 8:00-12:00
adwokat/ адвокат 
Agnieszka Słota
NIE/ Ні
Język angielski (komunikatywny)
англійська
16.
Małopolskie
Tarnów
+48 14 68 82 709
Tarnów
ul. Westerplatte 18
Poniedziałek, piątek/
Понеділок, п'ятниця:
13:00-17:00
Środa/ середа: 8:00-12:00
Piątek/ п'ятниця: 13:00-17:00
adwokat/ адвокат  , mediator/ медіатор Amanda Wadas
NIE/ Ні
Język angielski
Англійська
(komunikatywny)
Tarnów
ul. Chemiczna 2
Wtorek/ вівторок: 13:00-17:00
Czwartek/ четвер : 8:00-12:00
17.
Małopolskie
Tarnów
+48 14 68 82 709
Tarnów
ul. Graniczna 8A
Poniedziałek, wtorek/ Понеділок, вівторок: 8:00-12:00
Czwartek/ четвер : 12:00-16:00
adwokat/адвокат mediator/ медіатор, doradca obywatelski/ консультант
Milena Borowiec
NIE/ Ні
Język angielski
Англійська
(komunikatywny)
Tarnów
ul. Krzyska 118
Środa/ середа: 14:00-18:00
18.
Małopolskie
tatrzański
+48 18 20 23 914
Zakopane
ul. Chramcówki 15
Wtorek/ вівторок (do 30/06/22): 9:00 – 13:00
adwokat/  адвокат 
Katarzyna Bachleda-Kominek
NIE/ Ні
Język angielski
англійська
(komunikatywny)
Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144
Poniedziałek/ Понеділок:
13:00 – 17:00
Biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 312
Czwartek/ четвер: 8:00 – 12:00
Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 15 Poniedziałek/ Понеділок:
8:00 – 12:00
19.
Małopolskie
tatrzański
+48 18 20 23 914
Zakopane
 ul. Chramcówki 15
Piątek/  п'ятниця: (do 30/06/22): 9:00 – 13:00
radca prawny/ юрисконсульт Katarzyna du Vall
NIE/ Ні
Język angielski
англійська
(zaawansowany)
20.
Małopolskie
tatrzański
+48 18 20 23 914
Zakopane
ul. Chramcówki 15
Poniedziałek/ Понеділок (01/07/22 – 31/12/22):
9:00 – 13:00
radca prawny/ юрисконсульт Szylko Karol
NIE/ Ні
Język angielski
англійська
(zaawansowany)
21.
Małopolskie
tatrzański
+48 18 20 23 914
Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 15
Środa/ середа: 8:00 – 12:00
maj, czerwiec, wrzesień, październik (tравень, червень, вересень, жовтень)
radca prawny/ юрисконсульт Andrzej Wyka
NIE/ Ні
Język rosyjski
російська
(komunikatywny)
22.
Mazowieckie
sierpecki
+48 24 27 59 106
Sierpc
ul. Kopernika 9
Środa/ середа: 10:00-14:00
adwokat/ адвокат 
Magdalena Gronczewska
NIE/ Ні
Język angielski
англійська
 
Język rosyjski
російська
(komunikatywny)
23.
Mazowieckie
sierpecki
+48 24 27 59 106
Zawidz
ul. Zielona 10
Poniedziałek/ Понеділок:
10:00-14:00
adwokat/ адвокат 
Michał Rozkosz
NIE/ Ні
Język angielski
англійська
(komunikatywny)
24.
Mazowieckie
sierpecki
+48 24 27 59 106
Mochowo
ul. Dobrzyńska 3
Czwartek/  четвер: 10:00-14:00
mediator/ медіатор
Małgorzata Panek
NIE/ Ні
Język angielski
англійська
(komunikatywny)
25.
Opolskie
Opole
+48 77 54 11 356
Opole
ul. Damrota 1
Czwartek/ четвер: 14.00-18.00
radca prawny/ юрисконсульт Łukasz Pasieka
TAK/ Так
Język angielski
англійська
26.
Śląskie
Katowice
+48 32 259 3736
Katowice
ul. Krakowska 138
Czwartek/ четвер 16:00-20:00
doradca obywatelski/  консультант Tetiana Volts-Bryja
TAK/ Так
Język rosyjski
російська
 
Język ukraiński
українська
27.
Świętokrzyskie
kazimierski
+48 41 35 02 312
Kazimierza Wielka,
ul. Partyzantów 29
Poniedziałek, wtorek, środa/ Понеділок, вівторок, середа: 9:00 – 13:00
adwokat/ адвокат 
Patrycja
Piotrowska - Koczeń
TAK/ Так
Język ukraiński
українська
28.
Świętokrzyskie
kazimierski
+48 41 35 02 312
Kazimierza Wielka,
ul. Partyzantów 29
Czwartek, Piątek/четвер, п'ятниця: 13:00 – 17:00
radca prawny/ юрисконсульт Michał Sowiński
TAK/ Так
Język angielski
англійська
29.
Warmińsko - Mazurskie
elbląski
+48 552 394 900
Pasłęk
ul. Wojska Polskiego 14
Piątek/ п'ятниця: 9:00 – 13:00
Środa/середа: 13:00 – 17:00
adwokat/ адвокат  Artur Gralik
TAK/ Так
Język angielski
англійська
30.
Warmińsko - Mazurskie
szczycieński
+48 89 62 47 027
Szczytno
ul. Henryka Sienkiewicza 1
Czwartek/  четвер: 11:30-15:30
radca prawny/ юрисконсульт Anna Skolimowska
NIE/ Ні
Język angielski (biegły)
англійська
Szczytno
ul. Marii Konopnickiej 70
Czwartek/ четвер: 7:30-11:30
31.
Warmińsko – Mazurskie
węgorzewski
+48 87 427 06 42
Węgorzewo
ul. Bema 16A
Środa, piątek/ середа, п'ятниця 9:00-13:00
adwokat/ адвокат 
Wojciech Butrym
NIE/ Ні
Język angielski англійська
 
Język rosyjski
російська
(komunikatywny)
32.
Warmińsko – Mazurskie
węgorzewski
+48 87 427 06 42
Węgorzewo
ul. Bema 16A
Czwartek/ четвер: 12:00-16:00
radca prawny/ юрисконсульт Hubert Piotrowski
TAK/ Так
Język angielski
англійська
33.
Warmińsko – Mazurskie
węgorzewski
+48 87 427 06 42
Węgorzewo
ul. Bema 16A
Czwartek/ четвер:  8:00-12:00
Piątek/ п'ятниця: 13:00-17:00
Poniedziałek/ Понеділок
13:30-15:30
radca prawny/ юрисконсульт Anna Waraksa
NIE/ Ні
Język angielski
англійська
(komunikatywny)
Budry
Al. Wojska Polskiego 18
Poniedziałek/ Понеділок:
9:00-13:00
Pozezdrze
ul. Wolności 4
Wtorek/ вівторок 8:00-12:00
34.
Wielkopolskie
wrzesiński
+48 61 640 44 17
Września
ul. Wojska Polskiego 1
kwiecień, maj, sierpień, wrzesień i grudzień/ Квітень, травень, серпень, вересень і грудень
Piątek/ п'ятниця: 8:00 – 12:00
radca prawny/ юрисконсульт
Anna Sobieraj
TAK/ Так
Język angielski
англійська
 
Język ukraiński
українська
(podstawowy)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)

Za komunikatem z dnia 04.03.2022r. ze strony https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/pomoc_dla_ukrainy,63