• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

  INFORMACJA DOTYCZĄCA  SPRZEDAŻY WĘGLA

Informuję mieszkańców gminy Resko, że w dniach 26 października - 4 listopada 2022 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Resku, w sekretariacie (1 piętro, pokój nr 13), będą przyjmowane wstępne zgłoszenia od osób prowadzących gospodarstwa domowe i zainteresowanych zakupem paliwa stałego (węgla kamiennego) w ramach zakupu preferencyjnego.

Gmina będzie sprzedawać paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Wstępne zgłoszenia należy składać na druku znajdującym się:

a) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Resku www.resko.pl, w zakładce „mieszkaniec” i dalej „zakup węgla”;

b) u Sołtysów Sołectw;

c) w świetlicach wiejskich;

d) w budynku Urzędu Miejskiego w Resku – korytarz na parterze.

Informacje na temat zgłoszeń udzielają pracownicy Urzędu:

tel. kom. 531 723 016 lub stacjonarny 91 39 51 503.
 

                                                           BURMISTRZ RESKA – ARKADIUSZ CZERWIŃSKI

 

Załącznik:

WSTĘPNE ZGŁOSZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAINTERESOWANEGO ZAKUPEM PALIWA STAŁEGO W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO