• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Gmina Resko podpisała Umowę dot. realizacji projektu grantowego pn.: "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

W środę 1 kwietnia 2020r. ruszył projekt Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwia samorządom zakup m.in. komputerów przeznaczonych dla uczniów. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów przeznaczono 186 milionów złotych. Na zakup sprzętu można uzyskać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.  

W dniu 9 kwietnia 2020r. Gmina Resko podpisała Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Gmina Resko pozyskała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 60 tysięcy złotych.

Jest to maksymalna kwota, jaką mogła otrzymać Gmina.

W dniu 01.04.2020r. Gmina Resko opublikowała zapytanie ofertowe na zakup 27 komputerów w ramach ww. grantu.

To sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę. Sprzęt zostanie przekazany do szkół, dla których Gmina Resko jest organem prowadzącym. Dyrektorzy placówek przekażą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Laptopy przekazane do szkół

W dniu 28 maja 2020r. Gmina Resko przekazała do szkół, dla których jest organem prowadzącym 27 szt. komputerów przenośnych zakupionych z otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Zespół Szkół w Resku otrzymał 22 szt. laptopów, a Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie otrzymała 5 szt. laptopów.

Dyrektorzy placówek przekażą sprzęt potrzebującym uczniom, na podstawie umowy użyczenia.