• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

 

www.baza.lobez.org

 

Baza organizacji pozarządowych to aktualne źródło informacji dotyczących organizacji działających na terenie powiatu łobeskiego. Baza przeznaczona jest dla organizacji, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych współpracą z podmiotami umieszczonymi w bazie.

Organizacje pozarządowe (non governmental organisation, NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

 Do organizacji pozarządowych zaliczamy min:

- stowarzyszenia,
- fundacje,
- kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe,
- koła łowieckie,
- partie polityczne,
- związki zawodowe,
- izby rzemieślnicze,
- organizacje kościelne,
- związki rolników, kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich.
  

Baza organizacji pozarządowych to:

- stworzenie możliwości przekazywania mieszkańcom powiatu łobeskiego oraz wszystkim zainteresowanym aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu i na rzecz jego mieszkańców,
- możliwość informowania o konkursach, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach,
- działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrostu partycypacji społecznej,
- pełniejsze wykorzystanie zasobów organizacji dla dobra wspólnoty samorządowej,
- zacieśnianie współpracy między organizacjami i pozostałymi partnerami społecznymi.

 

Realizatorem projektu jest Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich
tel. 508 552 170, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez