• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Skład Rady Miejskiej w Resku:


Jan Czaban  -   Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Święcicki  -  Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Paweł Gradus  -   Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sławomir Bus  -  Członek
Ewa Garbarczyk  -  Członek
Jacek Jankowski  -   Członek
Oktawiusz Jeż  -  Członek
Wioletta Kurdziel  -  Członek
Marek Mańkowski  -  Członek
Andrzej Nowak  -  Członek
Lilia Piskło  -  Członek
Roman Poniecki  -  Członek
Leszek Simonowicz  -  Członek
Anna Sołonyna  -  Członek
Marek Wierzbowski  -  Członek

 

Komisje Rady Miejskiej w Resku:

Komisja Rewizyjna:

1. Wioletta Kurdziel - Przewodniczący komisji

2. Leszek Simonowicz 

3. Andrzej Nowak

4. Anna Sołonyna

5. Roman Poniecki


Komisja Budżetowa:

1. Roman Poniecki - Przewodniczący komisji

2. Zygmunt Święcicki

3. Leszek Simonowicz

4. Jacek Jankowski

5. Marek Wierzbowski


Komisja Rolnictwa i Działalności Gospodarczej:

1. Oktawiusz Jeż - Przewodniczący komisji

2. Ewa Garbarczyk

3. Sławomir Bus

4. Marek Mańkowski

5. Andrzej Nowak 


Komisja Zdrowia, Polityki Socjalnej i Oświatowej oraz Sportu i Wypoczynku:

1.  Anna Sołonyna - Przewodnicząca komisji

2. Wioletta Kurdziel

3. Lilia Piskło

4. Paweł Gradus

5. Jan Czaban

Komisja  Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Sławomir Bus - Przewodniczący komisji

2. Oktawiusz Jeż

3. Jacek Jankowski