Skład Rady Miejskiej w Resku:


Jan Czaban  -   Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Święcicki  -  Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Paweł Gradus  -   Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sławomir Bus  -  Członek
Ewa Garbarczyk  -  Członek
Jacek Jankowski  -   Członek
Oktawiusz Jeż  -  Członek
Wioletta Kurdziel  -  Członek
Marek Mańkowski  -  Członek
Andrzej Nowak  -  Członek
Lilia Piskło  -  Członek
Roman Poniecki  -  Członek
Leszek Simonowicz  -  Członek
Anna Sołonyna  -  Członek
Marek Wierzbowski  -  Członek

 

Komisje Rady Miejskiej w Resku:

 

Komisja Rewizyjna


Komisja Budżetowa


Komisja Rolnictwa i Działalności Gospodarczej


Komisja Zdrowia, Polityki Socjalnej i Oświatowej, Sportu i Wypoczynku