• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Szanowni Inwestorzy! Drodzy Państwo!

W trosce o poprawę warunków życia naszych mieszkańców oraz komfort współpracy z obecnymi i przyszłymi inwestorami jednym z priorytetowych działań samorządowych władz jest stała rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. Naszym nadrzędnym celem są inwestycje i stabilny rozwój całej gminy. W związku z tym gorąco zapraszam wszystkich przedsiębiorców do inwestowania w Gminie Resko, gdzie jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i zawsze służymy pomocą. Nasze miasto oferuje inwestorom bogatą ofertę nieruchomości i stwarza idealne warunki do prowadzenia działalności. Z racji swoich walorów Resko jest otwarte na przedsięwzięcia związane z sektorem usług, kulturą, turystyką a zwłaszcza z branżą przemysłową o wysokich technologiach, nieuciążliwych dla środowiska naturalnego. W granicach Reska znajduje się wiele obszarów, na których można prowadzić działalność produkcyjną, logistyczną i usługową.

Gorąco zapraszam do inwestowania w Gminie Resko!

Burmistrz Reska
Arkadiusz Czerwiński