Zespół Szkół.
Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła zawodowa w Resku.

ul. Prusa 2, 72-315 Resko
email: gimresko@wp.pl, loresko@op.pl
Telefony:
Sekretariat Zespołu Szkół: (91) 39 51 853
Sekretariat Gimnazjum: (91) 39 51 853
Sekretariat Liceum: (91) 39 51 204
Sekretariat Zasadniczej Szkoły Zawodowej: (91) 39 51 204

strona internetowa: http://zsresko.pl