• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

INFORMACJA DOTYCZĄCA  KOŃCOWEJ SPRZEDAŻY WĘGLA

 

 Informuję mieszkańców gminy Resko i  z innych gmin, że Urząd Miejski w Resku przystąpił do końcowej sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

UM w Resku dysponuje węglem w ilości 4 tony typu groszek po 2000 zł brutto/tonę.

Do końcowego zakupu paliwa stałego mogą przystąpić osoby prowadzące gospodarstwa domowe i zainteresowane zakupem węgla kamiennego (groszek), które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Zgłoszenia należy składać na druku znajdującym się:

a) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Resku www.resko.pl, w zakładce „mieszkaniec” i dalej „zakup węgla”;

b) u Sołtysów Sołectw z terenu gminy Resko;

c) w świetlicach wiejskich z terenu gminy Resko;

d) w budynku Urzędu Miejskiego w Resku

w dniach 15 maja – 30 czerwca 2023 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Resku, w sekretariacie (1 piętro, pokój nr 13).

W związku z ograniczoną ilością (tylko 4 t), o pierwszeństwie zakupu decydować będzie data składania wniosków. Nie obowiązuje limit 2 x 1,5 tony.

Informacje na temat zgłoszeń udzielają pracownicy Urzędu:

tel. kom. 531 721 854 lub stacjonarny 91 39 51 503.

                                                                        BURMISTRZ RESKA – ARKADIUSZ CZERWIŃSKI