• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Gmina Resko będzie świadczyła pomoc osobom, które są zarejestrowane na konkretny termin szczepienia, a nie będą miały możliwości dotarcia do punktu szczepień przeciw COVID-19.

Od dnia 15 stycznia 2021r. do Urzędu  Miejskiego w Resku można zadzwonić w sprawie transportu do punktu szczepień przeciw COVID-19 pod numer telefonu: 531 716 259, 91 39 51 503 wew. 24

Pod wskazany numer telefonu można dzwonić: od poniedziałku do piątku,

w godzinach od 8:00 do 15:00 

Z tej formy pomocy mogą skorzystać:

  1. osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

      2. osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu szczepień.