• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Ważnym sukcesem miasta jest dobre wykorzystane wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej i pojawiających się wraz z tym możliwości finansowych. Obecnie Gmina Resko to jedna z najprężniej rozwijających się gmin w Polsce, która przoduje w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Korzystna lokalizacja, rozbudowana infrastruktura techniczna i komunalna oraz przyjazna postawa samorządu lokalnego to największe atuty naszej gminy. Jesteśmy otwarci dla inwestorów, którzy chcieliby rozpocząć lub rozwinąć swoją działalność na terenie miasta lub okolicy.

Na terenie naszej gminy znajdują się atrakcyjne tereny pod inwestycje, głównie pod zabudowę mieszkaniową. Mamy również ciekawą ofertę inwestycyjną dla zainteresowanych przedsiębiorców. W części peryferyjnej miasta przy ul. Gdańskiej, w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej, usługowej i mieszkaniowej znajdują się dwie działki oznaczone w rejestrze gruntów numerami geodezyjnymi 266/1 i 266/2 o łącznej powierzchni 9,8783ha. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana. W SUIKZP Gminy Resko działki te posiadają następujące uwarunkowania i kierunki: grunty rolne żyzne i nieużytki z przeznaczeniem na zabudowę wielofunkcyjną, produkcja, przetwórstwo, składowanie i funkcje uzupełniające. Uzbrojenie nieruchomości: woda, sieć kanalizacyjna, energia elektryczna, gaz ziemny. Dojazd do działek stanowią drogi asfaltowe i częściowo gruntowe. Konfiguracja terenu płaska.

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za kontakty z inwestorami:

Krzysztof Buszta
Inspektor d/s gospodarki przestrzennej
tel. 91-39-51-503 wew. 18 lub 531-722-857

Jacek Więckowski
Inspektor d/s inwestycji i budownictwa
tel. 91-39-51-503 wew. 39 lub 531-722-640