• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

Informujemy, że na stronie internetowej:
https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020r. (Dz. U. 2022, poz.2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomówpól elektromagnetycznych w środowisku.