Zrealizowane inwestycje w Gminie Resko

1. „Przebudowa kotłowni w obiekcie należącym do Urzędu Miasta i Gminy Resko: Przedszkole Miejskie, ul. 1-go Maja 5 w Resku, w celu zasilania jej paliwem gazowym”

Okres realizacji - 2002

Budżet projektu - wnioskowana kwota pożyczki - 25 125zł / całość zadania 54 550zł

Źródło finansowania - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Przebudowa istniejącej kotłowni z paliwa stałego na gaz ziemny o mocy 63 kW wraz z budową przyłącza gazu średniego ciśnienia i punktem redukcyjno – pomiarowym w budynku Przedszkola Miejskiego.

2. „Przebudowa kotłowni w obiekcie należącym do Urzędu Miasta i Gminy Resko: Zespół Szkół Gimnazjalnych oraz budowa kotłowni w budynku sali gimnastycznej przy ZSG, ul. Wojska Polskiego 71 w Resku, w celu zasilania jej paliwem gazowym”

Okres realizacji - 2002

Budżet projektu - wnioskowana kwota pożyczki 118 945zł / całość zadania 248 850zł

Źródło finansowania - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Przebudowa istniejącej kotłowni z paliwa stałego na gaz ziemny o mocy 252 kW w budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych oraz budowa kotłowni w budynku sali gimnastycznej przy ZSG o mocy 72 kW wraz z budową przyłącza gazu średniego ciśnienia i punktem redukcyjno – pomiarowym w budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych.

3. „Przebudowa kotłowni w budynku komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i biblioteki miejskiej Urzędu Miasta i Gminy Resko w celu zasilania go paliwem gazowym”

Okres realizacji - 2002

Budżet projektu - wnioskowana kwota dotacji 67 975zł / całość zadania 148 450zł

Źródło finansowania - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Przebudowa istniejącej kotłowni z paliwa stałego na gaz ziemny o mocy 260 kW wraz z budową przyłącza gazu średniego ciśnienia i punktem redukcyjno – pomiarowym w budynku.

4. „Przebudowa kotłowni w obiekcie należącym do Urzędu Miasta i Gminy Resko: Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. 1-go Maja 6 w Resku, w celu zasilania jej paliwem gazowym”

Okres realizacji - 2002

Budżet projektu - wnioskowana kwota pożyczki 68 950zł / całość zadania 149 450zł

Źródło finansowania - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Przebudowa istniejącej kotłowni z paliwa stałego na gaz ziemny o mocy 198 kW wraz z budową przyłącza gazu średniego ciśnienia i punktem redukcyjno – pomiarowym w budynku.

5. „Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy Resko  w celu zasilania jej paliwem gazowym”

Okres realizacji - 2002

Budżet projektu - wnioskowana kwota pożyczki 27 475zł / całość zadania 59 450zł

Źródło finansowania - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Przebudowa istniejącej kotłowni z paliwa stałego na gaz ziemny o mocy 90 kW wraz z budową przyłącza gazu średniego ciśnienia i punktem redukcyjno – pomiarowym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Resko.

6. „Przebudowa kotłowni w budynku Przychodni Opieki Zdrowotnej należącym do Urzędu Miasta i Gminy Resko  w celu zasilania jej paliwem gazowym”

Okres realizacji - 2002

Budżet projektu - wnioskowana kwota dotacji 27 125zł / całość zadania 59 250zł

Źródło finansowania - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Przebudowa istniejącej kotłowni z paliwa stałego na gaz ziemny o mocy 150 kW wraz z budową przyłącza gazu średniego ciśnienia i punktem redukcyjno – pomiarowym w budynku Przychodni Opieki Zdrowotnej.

7. „Reskie spotkania – sport bez granic”

Okres realizacji - 2006

Budżet projektu - kwota wydatków kwalifik. 47 742,64zł; kwota dofinansowania 35 806,98zł

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie) F. Współpraca wewnątrzregionalna, inwestycje na rzecz kultury, spotkań, Fundusz Małych Projektów.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Celem projektu było umocnienie i rozszerzenie współpracy, szczególnie na płaszczyźnie sportowej i kulturalnej Gminy Resko oraz partnerów niemieckich – Gminy Ducherow i Klubu Sportowego SV ”Traktor” Lübs e.V. oraz nawiązanie nowych kontaktów poprzez grupę jeździecką Pasewalker Pferdesportverein e.V.

8. ”Przebudowa ulicy dojazdowej im. B. Prusa do Gimnazjum w Resku"

Okres realizacji - 2004 - 2006

Budżet projektu - 769 349,30zł

Źródło finansowania -  środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 577.011,97zł (maksymalna kwota dofinansowania), środki z budżetu państwa - 76.934,93zł (maksymalna kwota dofinansowania), wkład własny Gminy Resko - 115.402,40zł.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Projekt zakładał przebudowę ul. B. Prusa do nowobudowanego gimnazjum i hali sportowej w Resku:

- wyremontowano odcinek ulicy B. Prusa wraz z wbudowaniem w jezdnię sieci kanalizacji deszczowej;

- powstała zatoka dla autobusów dowożących dzieci do gimnazjum;

- wybudowano parkingi dla samochodów osobowych;

- powstała pętla dla zawracających autobusów szkolnych, wykonano chodnik dla pieszych i kompleksowe oświetlenie uliczne.

9. "Budowa przystani kajakowej na rzece Redze oraz modernizacja biblioteki publicznej w Resku"

Okres realizacji - 2005 - 2006

Budżet projektu - 502 740,00zł

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej EFOiGR.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto następujące rezultaty:

- wyremontowano dach,;

- wyremontowano posadzki;

- wyremontowano sufity;

- wymieniono części drzwi przeszklonych.

II Etap obejmował budowę dwóch przystani kajakowych wraz z wyposażeniem w miejscowości Resko oraz zagospodarowaniem terenu w place utwardzone kostką polbrukową, parkingi, ciągi piesze. Przystań nr 1 na działce nr 394/2 z : ławką parkową drewnianą (szt. 3), koszem drewnianym z okrąglaków (szt. 2), stołem z siedziskiem z bali (szt. 1), tablicą informacyjną (szt. 1). Przystań nr 2 na działce nr 542 z: ławką parkową drewnianą (szt. 4), koszem drewnianym z okrąglaków (szt. 4), stołem z siedziskiem z bali (szt. 2), tablicą informacyjną (szt. 1), parasolem drewnianym (szt. 3), wiata drewnianą (szt. 2), stojakiem drewnianym na kajaki (szt. 2) i sanitariatami przenośnymi typu TOI-TOI (szt. 2).

10. „Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Gardzinie”

Okres realizacji - 2005 – 2008

Budżet projektu - 316 875,99zł w tym dofinansowanie 178 240,00zł

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej EFOiGR.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Remont istniejącego budynku i zakup wyposażenia, stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności, możliwość dostępu do Internetu, możliwość spędzenia aktywnie wolnego czasu, zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

11. „Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową w Ługowinie"

Okres realizacji - 2005 - 2008

Budżet projektu - 433 102,55zł w tym dofinansowanie 262 777,00zł

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej EFOiGR.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Remont istniejącego budynku i zakup wyposażenia, stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności, możliwość dostępu do Internetu, możliwość spędzenia aktywnie wolnego czasu, zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

12. „Budowa hali sportowej w Resku”

Okres realizacji - 2005 – 2007

Budżet projektu - 5 741 700,00zł

Źródło finansowania - Środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Hala sportowa wraz z budynkiem gimnazjum wchodzi w skład kompleksu edukacyjno – sportowego.

Nowo wybudowany obiekt sportowy, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmuje m.in.:

• salę sportową (985,57 m2);

• salę korekcyjną i fitness (125 m2);

• 5 szatni;

• zaplecze sanitarno – socjalne;

• trybuny z 220 miejscami siedzącymi;

• pomieszczenie z przeznaczeniem na kręgielnię.

Powierzchnia zabudowy hali sportowej wynosi 2092,6 m². Powierzchnia użytkowa hali sportowej wynosi 1827,7 m².

13. „Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej, ul. Wojska Polskiego w Resku

Okres realizacji - 2008 - 2009

Budżet projektu - 1 184 064,02zł;

Źródło finansowania - 333 000,00zł – budżet państwa; 333 000,00zł – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Wykonano kompleks boisk sportowych: boisko do piłki nożnej (powierzchnia: 1860 m2, nawierzchnia: trawa syntetyczna) i boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki (powierzchnia: 613,11 m2, nawierzchnia: poliuretanowa) oraz ogrodzenie terenu z piłkochwytami, oświetlenie (8 słupów) oraz przyłącza wodociągowe, sanitarne i deszczowe.

14. „Wymiana pokrycia dachu (usunięcie eternitu) w budynku Szkoły Podstawowej w Łosośnicy”

Okres realizacji - 2009

Budżet projektu - 22 400,00zł

Źródło finansowania - 15 680,00zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Usunięto i zutylizowano pokrycie dachowe z azbestu oraz wykonano nowe pokrycie dachu dachoblachówką.

15. „Budowa przystani kajakowych nad rzeką Regą w Resku – ścieżka spacerowa”

Okres realizacji - 2009 - 2010

Budżet projektu - Koszty całkowite: 709 872,74zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 581 862,90zł; Dofinansowanie: 436 397,00zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 00110-6922-UM1600024/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Zrealizowano II etap zadania obejmujący budowę trzeciej przystani kajakowej wraz z ścieżką spacerową. I etap został zrealizowany w latach 2005 – 2006.

16. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starogardzie”

Okres realizacji - 2009 - 2010

Budżet projektu - 2 535 300,00zł

Źródło finansowania - Środki własne Gminy Resko: 1 698 700,00zł; Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 836 600,00zł

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Budowa sali sportowej z zapleczem techniczno – socjalnym, łącznikiem, kotłownią gazową infrastrukturą techniczną (przyłączami wodno-kanalizacyjnymi), stanowiącą rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej w Starogardzie oraz z zagospodarowaniem terenu.

17. „Dziecko w przedszkolu- rodzic w pracy”

Okres realizacji - 2009 - 2011

Budżet projektu - 2 900 000,00zł

Źródło finansowania - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I, Działania 1.3, Poddziałania 1.2.3 „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. Obszar realizacji: Powiat Łobeski. Lider: Urząd Miejski w Łobzie.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Uruchomiono: 7 Punktów Przedszkolnych w Powiecie Łobeskim, w tym 3 w Gminie Resko:

1. Punkt Przedszkolny w Ługowinie, zlokalizowany w Świetlicy Wiejskiej w Ługowinie, zorganizowany w strukturach Przedszkola Miejskiego w Resku;

2. Punkt Przedszkolny w Łosośnicy, przy Szkole Podstawowej w Łosośnicy;

3. Punkt Przedszkolny w Łabuniu Wielkim,  przy Szkole Podstawowej w Łabuniu Wielkim.

18. „Zainwestuj czas zwróci się z zyskiem”

Okres realizacji - 2009 - 2011

Budżet projektu - dotacja rozwojowa: 508 790,00zł

Źródło finansowania - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Podniesienie jakości uczenia się w Gimnazjum w Resku poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

19. „Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Lubieniu Dolnym – dotacja celowa dla Centrum Kultury w Resku”

Okres realizacji - 2009 - 2010

Budżet projektu - Koszty całkowite: 479 233,76zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 392 814,56zł; Dofinansowanie: 294 610,00zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 00109-6922-UM1600023/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Beneficjentem było Centrum Kultury w Resku – Gmina Resko udzieliła dotacji celowej na realizację działania.

Remont istniejącego budynku i zakup wyposażenia, stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności, możliwość spędzenia aktywnie wolnego czasu, zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

20. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego” projekt realizowany wspólnie z gminami: Łobez, Węgorzyno, Radowo Małe i Dobra

Okres realizacji - 2007-2012

Budżet projektu - Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2010 roku. Koszty całkowite: 3 028 500,31zł; Koszty kwalifikowane Gminy Resko 2 816 769,97zł.

Źródło finansowania - Uzyskane dofinansowanie: 2 394 254,47zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, projekt nr POIS.09.03.00-00-018/09.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - zrealizowane w 2008 roku: budowa kotłowni i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Łosośnicy.

- zrealizowane w 2009 roku:

* Szkoła Podstawowa w Łabuniu Wielkim - modernizacja kotłowni w celu redukcji emisji zanieczyszczeń.

* Szkoła Podstawowa w Łosośnicy - docieplenie ścian w budynku.

- zrealizowane w 2010 roku:

* Szkoła Podstawowa w Resku - docieplenie stropu i połaci dachu, wymiana stolarki w budynku, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

* Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Resku - Docieplenie ścian oraz stropodachu budynku, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

* Szkoła Podstawowa w Łabuniu Wielkim - Wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki oraz docieplenie ścian w budynku.

* OSP Resko - Docieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki i bram garażowych w budynku.

* OSP Łosośnica - Docieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki i bram garażowych w budynku.

- zrealizowane w 2011 roku:

* Przedszkole Miejskie w Resku - Wymiana stolarki oraz docieplenie ścian i stropodachu w budynku, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

* Szkoła Podstawowa w Starogardzie - Wymiana stolarki, docieplenie ścian oraz stropodachu w budynku, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

- zrealizowane w 2012 roku:

* Centrum Kultury w Resku - Wymiana stolarki oraz docieplenie ścian budynku, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

* Szkoła Podstawowa w Łabuniu Wielkim - Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

21. „Budowa wiejskich wodociągów przesyłowo-rozdzielczych w Gminie Resko na odcinkach: Łosośnica-Siwkowice-Taczały, Gardzin-Gozdno, Resko-Policko-Łabuń Mały-Łabuń Wielki, Ługowina-Święciechowo oraz Komorowo-Luboradz-Słowikowo-Policko-Resko”

Okres realizacji - 2007-2011

Budżet projektu - 3 036 728,03zł

Źródło finansowania - Dofinansowanie: 1 866 841,00zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 00035-6921-UM1600024/09 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Zadania objęte programem:

Etap I: Budowa wiejskich wodociągów przesyłowo - rozdzielczych w Gminie Resko na odcinkach: Łosośnica – Siwkowice – Taczały i Gardzin – Gozdno

Etap II: Budowa wiejskich wodociągów przesyłowo - rozdzielczych w Gminie Resko na odcinkach: Resko – Policko - Łabuń Mały - Łabuń Wielki, Ługowina - Święciechowo oraz Komorowo – Luboradz – Słowikowo – Policko - Resko

22. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko – obszar C i D”

Okres realizacji - 2003, 2008-2012

Budżet projektu - 5 379 700,96zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 5 379 700,96zł; Dofinansowanie: 3 962 177,39zł; Umowa o przyznanie pomocy nr UDA-RPZP.04.03.00-32-007/09-00 w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4, Działanie 4.3.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej. W ramach projektu wykonano:

- długość wybudowanej sieci kanalizacji: 7,638 km;

- liczba wybudowanych przepompowni ścieków: 5 szt.;

- liczba zmodernizowanych przepompowni ścieków: 1 szt.;

- długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej: 0,136 km;

- liczba osób korzystających z wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 2916;

- stopień skanalizowania Gminy: 48,14 %.

23. „Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku”

Okres realizacji - 2010-2011

Budżet projektu - 2 961 838,75zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 2 961 838,75zł; Dofinansowanie: 1 777 103,25zł; Umowa o przyznanie pomocy nr UDA -RPZP.07.02.00-32-002/09 w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 7, Działanie 7.2.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Zadania objęte programem: wybudowano boiska do: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej i tenisa, oraz bieżnie okólną i prostą, dwie skocznie wzwyż oraz pieszo-jezdnie wokół boisk sportowych. Boiska zostały wyposażone, a cały teren został oświetlony.

24. „Zagospodarowanie centrum miasta Resko poprzez budowę i modernizację oświetlenia”

Okres realizacji - 2010, 2012

Budżet projektu - 173 242,50zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 142 175,04zł; Dofinansowanie: 106 631,00zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 00303- 6922-UM1600280/10 w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Zakres rzeczowy operacji obejmował budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na ulicach w miejscowości Resko: Wojska Polskiego – 14 szt., Okrzei – 4 szt., Szczecińskiej – 4 szt., Nadrzecznej – 10 szt.

25. „Budowa oświetlenia ulicznego w Łosośnicy”

Okres realizacji - 2011-2012

Budżet projektu - 91 092,03zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 69 138,56zł; Dofinansowanie: 55 310,00zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 00308- 6930-UM1630200/11 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - W ramach zadania wykonano w miejscowości Łosośnica 24 sztuki punktów oświetlenia ulicznego.

26. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych miejscowości letniskowej Stara Dobrzyca wraz z remontem pomostu oraz budynku „Stanica” przy jeziorze Dobrzyca” 

Okres realizacji - 2010, 2012

Budżet projektu - 322 244,75zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 256 641,51zł; Dofinansowanie: 175 310,00zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 00203- 6922-UM1600283/10 w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - W ramach zadania wykonano:

- remont pomostu,

- remont budynku „Stanica”,

- zagospodarowanie działek poprzez remont budynku szaletu, remont oświetlenia terenu, 20 sztuk ławek, 2 wiaty drewniane z bali, remont ogrodzenia terenu pola namiotowego, 6 sztuk stołów z ławkami typu „stoły piwne”, 12 sztuk koszy na śmieci, remont ujęcia wody pitnej,

- boisko do gry w siatkówkę z wyposażeniem (dwa słupki stalowe, siatka do gry, linie boiska oraz dwa ochraniacze),

- wyposażenie placu zabaw (huśtawka zwykła, podwójna; huśtawka ważka podwójna z rury; piaskownica; karuzela koszyczkowa; zestaw wielofunkcyjny wieżowy zawierający dwie duże wieże z daszkami, schody, pomost, zjeżdżalnia ze stali, ścianka wspinaczkowa, krata z łańcucha).

27. „Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Iglice”

Okres realizacji - 2010, 2012

Budżet projektu - 319 543,59zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 259 905,76zł; Dofinansowanie: 194 929,00zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 00202- 6922-UM1600282/10 w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - W ramach zadania wykonano:

a) Roboty budowlane obejmujące następujące prace: rozbiórki, fundamenty - izolacja istniejących fundamentów, ścianki działowe i zamurowania, dach – pokrycie, tynki i oblicowania, malowanie, posadzki, okna i drzwi zewnętrzne, drzwi wewnętrzne, elewacja, elementy ślusarsko-kowalskie, opaska i schody zewnętrzne.

b) Instalacje sanitarne obejmujące następujące prace: instalacje wodno – kanalizacyjne, bezodpływowy zbiornik na ścieki, kotłownia na paliwo stałe, instalacja wentylacji, instalacja C.O.

c) Roboty elektryczne - instalacja zasilająca, oświetlenie, gniazda.

d) Montaż odnawialnego źródła energii dla celów grzewczych obejmujący następujące prace: roboty sanitarne, roboty murowe, roboty elektryczne.

e) Wyposażenie świetlicy.

28. „Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę oraz odbudowa małego budynku gospodarczego wraz z zagospodarow. terenu, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Łagiewniki”

Okres realizacji - 2010, 2012

Budżet projektu - 640 514,12zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 514 801,25zł; Dofinansowanie: 386 100,00zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 00204- 6922-UM1600284/10 w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - W ramach zadania wykonano:

a) Roboty budowlane obejmujące następujące prace: budynek świetlicy, budynek gospodarczy, zagospodarowanie terenu, wyposażenie placu zabaw i terenu zieleni.

b) Instalacje sanitarne obejmujące następujące prace: instalacja wodno – kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków, instalacja gazowa, kotłownia gazowa, instalacja centralnego ogrzewania.

c) Roboty elektryczne obejmujące następujące prace: instalacja zasilająca oświetlenie, gniazda CPV-453-10-000-3, oświetlenie terenu CPV-45316100-6.

d) Montaż odnawialnego źródła energii dla celów grzewczych obejmujący następujące prace: roboty sanitarne, roboty murowe, roboty elektryczne.

e) Wyposażenie świetlicy.

29. „Budowa ścieżki edukacji ekologicznej wzdłuż obszaru Natura 2000 „Dorzecze Regi” w Gminie Resko”

Okres realizacji - 2012-2013

Budżet projektu - 1 172 560,30zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 1 152 755,30zł; Dofinansowanie: 979 842,00zł;Umowa o przyznanie pomocy nr UDA -RPZP.04.05.01-32-013/11-00 w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4, Działanie 4.5. Poddziałanie 4.5.1.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - W ramach zadania wykonano:

- kompletną dokumentację projektową;

- roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni ścieżek oraz oświetlenia w Parku Miejskim w Resku;

- utworzenie 10 przystanków na trasie Łagiewniki – Resko – Taczały;

- zakup i montaż elementów małej architektury;

- wykonano ogrodzenie terenu wybranych przystanków – 360 m.

30. „Budowa infrastruktury teletechnicznej dla beneficjentów województwa zachodniopomorskiego w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu”

Okres realizacji - 2011-2013

Budżet projektu - 7 966 326,49zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 7 966 326,49zł (całość w partnerstwie); Dofinansowanie: 5 974 744,86zł (całość w partnerstwie); Dofinansowanie dla Gminy Resko 481 661,65zł; Umowa o przyznanie pomocy nr UDA-RPZP.03.01.02-32-012/10 w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 3, Działanie 3.1.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Płoty, Gminą Gryfice, Powiatem Gryfickim, Samodzielnym Szpitalem Powiatowym w Goleniowie. Budowa infrastruktury światłowodowej poprzez dostarczenie, montaż i instalację urządzeń do odbioru sygnału internetowego z wykorzystaniem infrastruktury światłowodowej w jednostkach podległych Gminy Resko: Szkoła Podstawowa w Resku, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochotnicza Straż Pożarna, Urząd Miejski w Resku, Zespół Szkół w Resku (Gimnazjum i Liceum).

31. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Policko w Gminie Resko”

Okres realizacji - 2012-2013

Budżet projektu - 906 961,22zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 726 963,52zł; Dofinansowanie: 545 222,00zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 00148- 6921-UM1600208/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Policko poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko w gminie Resko.

32. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Resko: Gozdno, Siwkowice, Krosino, Orzeszkowo, Żerzyno i Świekotki”

Okres realizacji - 2013-2014

Budżet projektu - 179 123,37zł

Źródło finansowania - Dofinansowanie: 99 731,71zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 00729- 6930-UM1630331/13 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Poprawa jakości życia społecznego i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Resko poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gozdno –12 słupów o wys. 8 m, Siwkowice - 5 słupów o wys. 8 m, Krosino - 8 słupów o wys. 8 m, Orzeszkowo - 3 słupy o wys. 8 m, Żerzyno - 2 słupy o wys. 8 m i Świekotki  - 2 słupy o wys. 8 m.

33. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Resko”

Okres realizacji - 2013-2014

Budżet projektu - 1 061 100,00zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowalne 1 061 100,00zł; Dofinansowanie: 1 061 100,00 (85% z budżetu środków europejskich 901 935,00zł, 15% dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych 159 165,00zł); Nr projektu: POIG.08.03.00-32-327/13 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Resko poprzez dostarczenie do 31.12.2014 r. Internetu grupie 45 gospodarstw domowych, których dochód lub orzeczony stopień niepełnosprawności domowników upoważnia je do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu 14 jednostek podległych Wnioskodawcy.

Cel ogólny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

1. Dostarczenie oraz instalacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i zapewnienie dostępu do 31.12.2014r. Internetu dla 45 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu gm. Resko;

2. Wyposażenie w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz dostarczenie do 31.12.2014r. internetu 14 jednostkom podległym Wnioskodawcy:

a) Szkoła Podstawowa w Resku;

b) Gimnazjum w Resku;

c) Liceum w Resku;

d) Szkoła Podstawowa w Starogardzie;

e) Centrum Kultury w Resku;

f) Świetlica w Łabuniu Wielkim;

g) Świetlica w Iglicach;

h) Świetlica w Siwkowicach;

i) Świetlica w Łosośnicach;

j) Świetlica w Ługowinie;

k) Świetlica w Gardzinie;

l) Świetlica w Przemysławiu;

m) Świetlica w Łagiewnikach;

n) Świetlica w Lubieniu Dolnym;

3. Podniesienie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu poprzez przeprowadzenie do 31.12.2014r. szkoleń stacjonarnych dla członków gospodarstw domowych oraz pracowników z jednostek podległych Wnioskodawcy objętych projektem.

4. Zwiększenie dostępu do bezpłatnego skorzystania z komputera oraz Internetu mieszkańcom gm. Resko poprzez utworzenie na terenie gminy 14 jednostek koordynacyjnych.

34. „Ochrona zasobów naturalnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń w Gminie Resko”

Okres realizacji - 2009 - 2011, 2013 - 2014

Budżet projektu - 3 130 660,37zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 2 989 912,58zł; Dofinansowanie: 2 541 425,69zł; Nr konkursu: RPOWZ/4.5.2/2010/1 w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.2.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Zadania objęte programem: rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Resku przy ulicy Kościuszki 26. Rozbudowa budynku obejmowała budowę dwóch garaży na specjalistyczne pojazdy straży pożarnej oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Dodatkowo zakupiono sprzęt specjalistyczy w postaci:

- lekki samochód do ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem;

- średni samochód ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4 do ochrony lasów i likwidacji miejscowych zagrożeń;

- średni samochód ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem do ratownictwa przeciwpowodziowego i wodnego;

- samochód pożarniczy z drabiną przeznaczony do prowadzenia akcji gaśniczych, ratowniczych i obserwacyjnych.

35. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami w miejscowościach Ługowina i Prusim oraz przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej w mieście Resko”

Okres realizacji - 2013 - 2014

Budżet projektu - 2 603 047,69zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 2 116 298,94zł; Dofinansowanie: 1 587 224,00; Umowa o przyznanie pomocy nr 00226- 6921-UM1600290/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ługowina i Prusim poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami oraz przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej w mieście Resko.

36. „Budowa oświetlenia ulicznego w Resku na ulicy Wojska Polskiego oraz budowa oświetlenia ulicznego w Starogardzie”

Okres realizacji - 2013 - 2014

Budżet projektu - 182 234,52zł

Źródło finansowania - Dofinansowanie: 94 374,00zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 00975- 6930-UM1630269/12 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Resku na ulicy Wojska Polskiego oraz budowę oświetlenia ulicznego w Starogardzie.

37. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Komorowo w Gminie Resko”

Okres realizacji - 2013 - 2015

Budżet projektu - 316 485,14zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 153 082,68zł; Dofinansowanie: 122 466,00zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 01062- 6930-UM1630477/13 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Realizacja operacji polega na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacją elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, ogrzewaniem i wentylacją). Świetlica została wyposażona w komputery, biurka, krzesła, urządzenie wielofunkcyjne, stół konferencyjny, regały, szafy, telewizor oraz w zabudowę aneksu kuchennego. Również w zakres zadania wchodzi zagospodarowanie terenu w chodnik, parking i plac zabaw, który został wyposażony w karuzelę, huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę i piaskownicę.

38. „Budowa i organizacja uroczystego otwarcia siłowni zewnętrznej w Siwkowicach”

Okres realizacji - 2013 - 2014

Budżet projektu - 26 134,02zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 21 529,97zł; Dofinansowanie: 17 223,97zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 01102- 6930-UM1641789/13 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Celem operacji było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Siwkowicach wraz z uroczystym otwarciem obiektu. Zamontowane (koło budynku istniejącej świetlicy) urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu wpłyną na poprawę zdrowia, promocję zdrowego trybu życia wśród mieszkańców oraz ich integrację. 

39. „Przebudowa układu dróg wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. B. Prusa w Resku”

Okres realizacji - 2013 - 2014

Budżet projektu - 2 913 324,16zł

Źródło finansowania - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój Dofinansowanie: 1 379 773,75zł.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Projekt obejmuje przebudowę odcinka drogi lokalnej miejskiej – dróg ulic gminnych wewnętrznych Osiedla Mieszkaniowego B. Prusa w miejscowości Resko, t.j. na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do granicy zabudowanej nieruchomości Wspólnot  Mieszkaniowych Osiedla Prusa o łącznej długości 1.477,0 mb. wraz z urządzeniem chodników, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów, miejsc postojowych, dojść, wjazdów i zjazdów do przyległych i sąsiadujących nieruchomości.

40. „Oznakowanie i poprawa estetyki parku dworskiego w miejscowości Przemysław w Gminie Resko”

Okres realizacji - 2013 - 2014

Budżet projektu - 21 525,00zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 14 900,00zł; Dofinansowanie: 11 661,33zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 01187-6930-UM1641785/13 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz wyróżnienie walorów przyrodniczo - krajobrazowych parku dworskiego w miejscowości Przemysław poprzez opracowanie „Inwentaryzacji przyrodniczej parku”, montaż pięciu tablic informacyjnych o treści przyrodniczo - historycznych, wyróżnienie i oznakowanie trzydziestu okazów dendrologicznych. Poprawa estetyki parku zabytkowego poprzez zagospodarowanie jego terenu wraz z oznakowaniem zachowanych  zabytkowych okazów przyrodniczych stworzy miejsce wspólnych spotkań mieszkańców miejscowości Przemysław oraz mieszkańców pobliskich wsi. Operacja korzystnie wpłynie na ofertę turystyczną miejscowości i gminy Resko.

41. „Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Resko”

Okres realizacji - 2013 - 2015

Budżet projektu - 1 757 290,08zł

Źródło finansowania - Dofinansowanie z RPO WZ 1 237 065,06zł; Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.04.01.00-32-004/13-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”, działanie 4.1 „Energia odnawialna i zarządzanie energią”; Dotacja z WFOŚiGW: 230 763,97zł; Umowa dotacji nr 2014D0323S zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energii elektrycznej w Gminie Resko. Efekt ten nastąpi poprzez zastąpienie w budynkach objętych projektem (Szkoła Podstawowa w   Resku, Szkoła Podstawowa w Starogardzie, Przedszkole Miejskie w Resku, Gimnazjum w Resku, Liceum Ogólnokształcące w Resku, Urząd Miejski w Resku oraz Centrum Kultury w Resku) źródeł energii elektrycznej powstającej z wykorzystaniem surowców kopalnych własną produkcją energii pochodzącej z energii słonecznej.

42. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Resko”

Okres realizacji - 2014 - 2015

Budżet projektu - 17 285,93zł

Źródło finansowania - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013; Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-528/13; dofinansowanie:12.079,00zł.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Resko, którego późniejsze wdrożenie przyczynie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznych do roku 2020, tj.:  redukcji emisji gazów cieplarnianych; zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarze Gminy Resko.

43. „Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Policko, Łabuń Mały, Łosośniczka, Słowikowo oraz na skrzyżowaniu Starogard - Sosnowo w Gminie Resko”

Okres realizacji - 2014 - 2015

Budżet projektu - 434 288,40zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 344 714,00zł; Dofinansowanie: 258 535,00zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 00269-6921-UM1600357/14 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę oświetlenia hybrydowego (solarowego) w miejscowościach Policko, Łabuń Mały, Łosośniczka, Słowikowo oraz na skrzyżowaniu Starogard - Sosnowo w Gminie Resko.

44. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Resko wraz ze zjazdem z drogi gminnej”

Okres realizacji - 2014 - 2015

Budżet projektu - 382 775,63zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 291 548,84zł; Dofinansowanie: 197 972,00; Umowa o przyznanie pomocy nr 00268-6921-UM1600356/14 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Resko i Gminy Resko poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz ze zjazdem z drogi gminnej.

45. „Budowa pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej”

Okres realizacji - 2014-2015

Budżet projektu - 1 814 126,06zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 1 474 538,15zł; Dofinansowanie: 1 105 903,00zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 00299-6921-UM1600393/14 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Rozwój społeczno – gospodarczy Gminy Resko poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii ogrzewania bazujących na odnawialnych źródłach energii następujących w obiektach użyteczności publicznej: w świetlicach wiejskich w Gardzinie, Komorowie, Lubieniu Dolny, Ługowinie, w Szkole Podstawowej w Łosośnicy, Liceum Ogólnokształcącym w Resku oraz Przedszkolu Miejskim w Resku.

46. „Budowa oraz uroczystość otwarcia placu zabaw w Żerzynie”

Okres realizacji - 2014-2015

Budżet projektu - 51 871,99zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 50 994,35zł; Dofinansowanie: 24 990,00zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 01420-6930-UM1642182/14 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Celem operacji jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę placu zabaw oraz uroczystość otwarcia. Zapewnienie bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci. Stworzenie miejsca spotkań dla dorosłych. Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez wspólną pracę i rozrywkę.

47. „Budowa oraz uroczyste otwarcie placu zabaw w parku miejskim w Resku”

Okres realizacji - 2014

Budżet projektu - 79 588,75zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 64 706,30zł; Dofinansowanie: 24 900,00zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 01472-6930-UM1642180/14 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców Reska poprzez budowę oraz organizację uroczystego otwarcia placu zabaw, czyli poprzez stworzenie miejsca pozwalającego na rekreację, bezpieczną i kreatywną zabawę oraz aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu i wypoczynek dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

48. „Przebudowa oraz budowa drogi w rejonie ulicy Dąbrowszczaków w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Okres realizacji - 2016

Budżet projektu - 454 754,72 zł

Źródło finansowania - Koszty kwalifikowane: 398 390,76 zł; Dofinansowanie: 253 496,00 zł; Umowa o przyznanie pomocy nr 00038-65151-UM1600076/16 podpisana w dniu 25.05.2016 r. w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego PROW na lata 2014-2020.

Najważniejsze cele i rezultaty projektu - Zaspokojenie celów społecznych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu i warunków ruchu wszystkich użytkowników drogi poprzez budowę nowej infrastruktury drogowej o długości 0,129 km oraz przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego o długości 0,124 km. Operacja zapewni mieszkańcom bezpośredni i sprawny dostęp do obiektów użyteczności publicznej.

Budowany ciąg drogowy stanowi uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych oraz ma bezpośrednie połączenie z drogą powiatową, a w konsekwencji z drogą wojewódzką.