• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

W dniu 3 listopada 2020r. Gmina Resko podpisała z Województwem Zachodniopomorskim Umowę o powierzenie  grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

W ramach grantu zostaną zakupione środki ochrony osobistej, sprzęty oraz środki do utrzymania czystości i dezynfekcji na potrzeby prowadzonych przez Gminę Resko placówek edukacyjnych. Gmina Resko pozyskała na ten cel środki w kwocie 106 316,53 zł.

Do Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku planowany jest zakup mi.in.: 3 generatorów ozonu, 7 oczyszczaczy powietrza.

Do Szkoły Podstawowej im Ireny Sendlerowej w Starogardzie planowany jest zakup m.in.: 5 generatorów ozonu szorowarki.

Do Zespołu Szkół w Resku planowany jest zakup m.in.: generatora ozonu (3 szt.), sterylizatora tunelowego (5 szt.), szorowarki do podłóg (1 szt.), urządzenia elektrycznego czyszczącego do twardych podłóg (3 szt.), automatu elektrycznego myjącego do podłóg (4 szt.), sterylizatora tunelowego - samoodkażającego z filtrem węglowym (2 szt.), odkurzacza piorąco- dezynfekującego (1 szt.).

 

W grudniu 2020 roku Gmina Resko przekazała do prowadzonych placówek edukacyjnych środki ochrony osobistej, sprzęty oraz środki do utrzymania czystości i dezynfekcji zakupione w ramach podpisanej z Województwem Zachodniopomorskim Umowy o powierzenie  grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

W ramach grantu zostały zakupione środki ochrony osobistej, sprzęty oraz środki do utrzymania czystości i dezynfekcji na potrzeby prowadzonych przez Gminę Resko placówek edukacyjnych w kwocie 106 316,53 zł.

Do Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku zakupiono mi.in.: 3 generatory ozonu, 7 oczyszczaczy powietrza.

Do Szkoły Podstawowej im Ireny Sendlerowej w Starogardzie planowany zakupiono m.in.: 5 generatorów ozonu, szorowarkę.

Do Zespołu Szkół w Resku zakupiono m.in.: generator ozonu (3 szt.), sterylizator tunelowy (5 szt.), szorowarkę do podłóg (1 szt.), urządzenie elektryczne czyszczące do twardych podłóg (3 szt.), automat elektryczny myjący do podłóg (4 szt.), sterylizator tunelowy – samoodkażający (2 szt.), odkurzacza piorąco-dezynfekującego (1 szt.).

W ramach grantu zakupiono i przekazano do placówek: mydło antybakteryjne, ręcznik papierowy oraz rękawiczki nitrylowe.