• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

XI w. – Na wzgórzu, nad Regą, stanął gród książąt pomorskich. Wkrótce za jego wałami rozwinęła się osada rzemieślniczo-handlowa.

Połowa XIII w. – Książę pomorski nadaje gród i połowę osady rycerskiemu rodowi Borków. Reszta osady należy do rodziny Vidant.

1277r. - 1288r. – Nastąpiła lokacja miasta na prawie lubeckim.

1295r. – Pierwsza wzmianka o siedzibie Borków na wzgórzu w rozlewiskach Regi.

1365r. – Kolejna wzmianka o wznoszeniu przez Borków murowanej siedziby – zamku, na planie czworokąta.

Ok. 1400r. – Nastąpiła budowa kościoła mariackiego dla mieszkańców miasta.

1441r. – Książę pomorski Eryk I przekazuje Borkom resztę miasta. Od tej pory aż do roku 1808 Resko jest prywatnym miastem Borków.

1464r. – Miasto otoczone jest murami obronnymi.

1593r. – Najstarszy odnotowany wielki pożar miasta.

1630r. – Podczas wojny trzydziestoletniej wojska carskie palą miasto i pobierają kontrybucję.

1648r. -  Na mocy kończącego wojnę trzydziestoletnią pokoju westfalskiego, Resko przechodzi pod władzę Brandenburgii.

1716r. – Wielki pożar prawie doszczętnie niszczy miasto – z pożogi ocalało tylko 11 domów i kościół.

1756r.-1763r. – Kolejne działania wojenne również zniszczyły Resko. Wielki pożar zniszczył ratusz i znajdujące się tam archiwum Borków. Miasto przez kilkanaście następnych lat było okupowane przez żołnierzy rosyjskich.

1774r. – Borkowie w miejscu zniszczonego XV-wiecznego zamku budują na jego majdanie, otoczony murami pozamkowymi, ryglowy dwór.

1791r. – Rozebrano murowane średniowieczne umocnienia obronne miasta.

1808r. – Ustawa o prawach miejskich, która ostatecznie uniezależnia miejski samorząd od rodu borków, a grunty w obrębie miasta, należące do nich przechodzą na własność rodziny von Perponcher. Resko przestaje być miastem prywatnym.

1826r. – Wygasa rodzina Borków. Rozebrano należący do nich dwór. Na wzgórzu zamkowym pozostawiono ruiny murów kurtynowych. Dobra Borków przejęła rodzina von Bülow i von Penponcher z Żerzyna.

1834r. – Rada Miejska decyduje o niwelacji miejskich wałów wokół miasta.

1847r. – Budowa fabryki maszyn rolniczych.

1892r. – Budowa dworca kolejowego na linii Wyszogóra-Kołobrzeg.

Ok.1900r. – Postawiono nowy okazały budynek sądu przy ul. Wojska Polskiego 8 (obecnie mieści się tam Urząd Pocztowy).

1905r. –  Rusza kolejka wąskotorowa z Reska do Łobza.

1909r. – Budowa szkoły przy ul. Wojska Polskiego (Bismarkschule). Resko uzyskuje kolejne połączenie kolejowe - ze Świdwinem.

1933r. – Uporządkowanie wzgórza zamkowego dla celów parkowych.

1945r. – Resko należy do Polski. Zniszczenia wojenne w centrum miasta sięgały 60%. W następnych latach nastąpiła odbudowa i rozbudowa miasta, powstały nowe budynki użyteczności publicznej.