• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

13 wrz
2018
Do 17 września poznamy wszystkich kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw.
Do 26 września muszą być znane nazwiska wszystkich kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów.
 
Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 21 października 2018r., a druga - 4 listopada 2018r.
 
Władze samorządowe wybierzemy w tym roku na pięcioletnie kadencje - o rok dłuższe niż dotychcza