• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

19 mar
2018

    

Wiosna poezji tuż, tuż…

W Zespole Szkół w Resku trwają przygotowania do III edycji Reskiej Wiosny Poezji. Oto nasze plany na najbliższe tygodnie. Najpierw – 21 marca 2018r. zaprezentujemy się w Szczecinie, ponieważ Związek Literatów Polskich o/Szczecin docenił dotychczasowe działania i zostaliśmy zaproszeni do przedstawienia naszych przedsięwzięć. Zachęcam, do zapoznania się z prezentacją oraz treścią tekstu, który zostanie wygłoszony podczas III edycji Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji w Szczecinie.
Następnie 22 marca o godzinie 19.00 na rynku w Resku poetycko powitamy wiosnę. Już teraz serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów. Młodzież z naszej szkoły będzie na Państwa czekała, by zaprezentować przygotowany repertuar.


 

 

 

"Reskie reminiscencje wiosenne ..."

Reska Wiosna Poezji, którą w ubiegłym roku patronatem objął burmistrz Reska, miała swój początek w chwili ogłoszenia przez ZLP o/Szczecin projektu rozpowszechniającego rodzimą twórczość literacką pod nazwą Zachodniopomorska Wiosna Poezji. Jak już Państwo wiedzą, cykl wydarzeń z tym związanych ma na celu łączenie w sobie wielu znamion sztuki, a więc przenikanie tego, co poetyckie z magią fotograficznych kolaży, muzyki, malarstwa czy sensualności tańca. W Resku postanowiliśmy połączyć lirykę głównie z muzyką, stąd tytuł: Poezja muzyką malowana.

Wiosna Poezji w Resku to cykl imprez, w których pragniemy zainteresować mieszkańców pięknem słowa w niekonwencjonalny sposób.

Nasz projekt opiera się na spotkaniach z literatami oraz na happeningach. Organizatorzy Reskiej Wiosny Poezji starali się zapraszać do naszego miasta literatów ze Szczecina. Podczas I edycji gościliśmy panią Krystynę Rodzewicz. Poetka zaciekawiła przybyłych utworami, w których do języka poezji celowo wtrąca kolokwializmy, tworząc wyjątkową grę słów. Czasami posługuje się aluzją literacką, szczególnie czytelną w wierszu „Nie bój się”, jest on odniesieniem do piosenki Jeremiego Przybory. W ubiegłym roku II wydarzenie poetyckie w Resku zaszczycił pan Józef Gawłowicz - kapitan żeglugi wielkiej i finalista konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Pisarz porwał reskich słuchaczy, przedstawiając w sposób dowcipny i poetycki morskie opowieści. Zawarł  w nich swoje przeżycia z licznych przygód.

Spotkania z literatami to święto poezji zachodniopomorskiej, bowiem recytowane są wiersze rodzimych twórców przeplatane piosenką poetycką, utworami muzycznymi w otoczeniu iście wiosennej scenerii. Zwieńczeniem tych wydarzeń są indywidualne rozmowy słuchaczy z literatami i oczywiście możliwość zakupu książek z ich dedykacjami.

Naszym celem są nie tylko klimatyczne spotkania w Zespole Szkół w Resku. Pragniemy, by liryka nie była „zamknięta w murach”, lecz by oddychała pełną piersią i wtapiała się klimat miasta. W ubiegłym roku kilka razy mieliśmy sposobność celebrowania poezji wspólnie z naszymi mieszkańcami. Już na dwa tygodnie przed kalendarzowym rozpoczęciem wiosny dzieci i młodzież z reskich szkół barwnie wymalowana i przebrana zachęcała mieszkańców do uczestnictwa w inauguracji II edycji Reskiej Wiosny Poezji. Uczniowie wręczali przechodniom własnoręcznie wykonane ulotki zapraszające, by wspólnie z nimi zapoczątkowali to święto słowa.

II edycję Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji w naszym mieście rozpoczęliśmy 21 marca, towarzyszyła temu muzyka Antonio Vivaldiego. Wykorzystując mrok wcześnie zapadający o tej porze roku, wyświetlaliśmy na murach pięknie odrestaurowanego ratusza wiersze zachodniopomorskich poetów oraz uczniów z naszych szkół. Niektóre utwory były recytowane.

Kolejne spotkanie mieszkańców z liryką miało miejsce w maju jak zwykle na rynku naszego miasta. Tym razem na tablicach wystawienniczych zamieściliśmy ekspozycję wierszy, do których ilustracje wykonali uczniowie z reskich szkół. Zachętą do zaczytania się w utwory były dźwięki piosenek poetyckich otulające rynek.

Z myślą o III edycji zorganizowaliśmy w październiku warsztaty filmowe. Głównym celem zajęć było umożliwienie uczniom z Zespołu Szkół w Resku nakręcenie etiud do tekstów wierszowanych. Dwie z nich zostaną 23 marca 2018 r. pokazane mieszkańcom.

Młodzież z naszej szkoły uczestniczy również w spotkaniach poetyckich na Różance organizowanych przez ZLP o/ Szczecin.

Na zakończenie chciałabym pogratulować prezesowi Związku Literatów Polskich o/ Szczecin panu Leszkowi Dembkowi, pomysłu zorganizowania Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji. Życzę jednocześnie, by wspomniany projekt zataczał coraz szersze kręgi, dzięki ludziom z pasją tworzącym poezję.

Joanna Murat