• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

28 gru
2017

Inwestycja finansowana jest z środków własnych gminy.

W dniu 09.08.2017r. w Urzędzie Miejskim w Resku nastąpiło otwarcie ofert. Do Zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 649 037,31 zł brutto. Oferta złożona została przez firmę ZUBWiT Mętlowie, Cezary Mętel i Dariusz Mętel. Oferent udzielił 72 m-cy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. Termin wykonania:  do 23.10.2017r. W ramach zadania została wykonana droga dojazdowa wraz z utwardzeniem miejsc postojowych tłuczniem kamiennym,  zjazd z kostki betonowej brukowej na drogę powiatową, utwardzenie ścieżek bocznych na Cmentarzu Miejskim z tłucznia mineralnego oraz kontynuacja utwardzenia kostką betonową brukową drogi dojazdowej do kaplicy.

Szczegóły zadania:

Droga z tłucznia: 2552m2
Chodniki z mineralnej: 1260m2
Zjazd na powiatową 92m2
Droga z kostki: 440m2