• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

26 kwi
2024

 

 

 

 

 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

 

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z Umową dotyczącą realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” należy złożyć oświadczenie (Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy) o wykorzystywaniu przez Obdarowanego zgodnie z przeznaczeniem przedmiotów rzeczowych otrzymanych w ramach ww. Umowy.

 

Terminy składania oświadczeń:

1) 27.03. - 31.03.2023r.

2) 23.10. - 27.10.2023r.

3) 22.04. - 26.04.2024r.

4) 25.11. -  29.11.2024r.

 

Oświadczenie Obdarowanego jest dostępne do pobrania na stronie www.resko.pl w zakładce-mieszkaniec: https://resko3-strony2.alfatv.pl/strona/menu/199_oswiadczenie_obdarowanego

 

W związku z powyższym należy niezwłocznie dostarczyć ww. oświadczenie  

do Urzędu Miejskiego w Resku