• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

08 kwi
2024

Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029

W dniu 12.10.2023 r. została podpisana Umowa nr 683/ZPS-4/M+/TWO/P/2023 na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa Żłobka Miejskiego w Resku” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

Projekt obejmował wykonanie na zewnątrz placu zabaw składającego się z nawierzchni sensorycznej wraz z ośmioma elementami sensorycznymi oraz siedemnastoma urządzeniami zabawowymi przeznaczonymi dla dzieci w wieku do lat 3. Przed wejściem do żłobka wykonano wiatę dla wózków dziecięcych oraz zakupiono dwa wózki spacerowe 6 -osobowe dla dzieci. W wewnątrz żłobka w pomieszczeniu rozdzielni została wykonana wentylacja mechaniczna, a także doposażone zostały, w meble oraz w elementy i urządzenia niezbędne do funkcjonowania żłobka, następujące pomieszczenia: dwie sale żłobkowe, łazienka dla dzieci, łazienka dla dorosłych, szatnia, pralnia, rozdzielnia, pomieszczenie socjalne. Dodatkowo wyposażone zostały stanowiska opiekunów żłobkowych w pomoce dydaktyczne oraz materiały do prac plastycznych i technicznych.

Projekt skierowany jest dla dzieci wieku do lat 3, dla których utworzono 26 miejsc opieki w żłobku i uzyskano dofinansowanie w kwocie 782.496,00 zł na funkcjonowanie tych miejsc przez okres 36 miesięcy. Rezultatem skorzystania z programu będzie możliwość powrotu do pracy rodziców/opiekunów dzieci objętych opieką żłobkową.

Wartość całkowita zadania: 1.157.766,21 zł

Wartość dofinansowania z środków KPO wraz z finansowaniem podatku VAT z środków budżetu państwa: 1.058.213,03 zł

 

#FunduszeEuropejskie, #NextGenerationEU