• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

04 kwi
2024

Oferta zamieszczona na podstawie art 19a, ust . 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

OFERTA - kliknij link