• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

03 kwi
2024

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rok 2024

W ramach naboru wniosków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 na liście rankingowej znalazł się projekt złożony przez Gminę Resko pod nazwą:

 

1. Przebudowa drogi w Lubieniu Dolnym

Opis inwestycji:

- wykonanie nowej podbudowy,

- wykonanie kanalizacji deszczowej – odwodnienie drogi, 

- wykonanie przejścia dla pieszych,

- wykonanie nowego oświetlenia ulicznego,

- wykonanie nowych nawierzchni dróg, chodników i zjazdów.

Kwota otrzymanych środków (w PLN): 2.346.620,00

W wyniku ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację ww. inwestycji wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym następnie w dniu 22.02.2024 r. podpisano umowę na kwotę 4.597.740,00 zł.

W wyniku ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację ww. inwestycji wyłoniono Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z którym następnie w dniu 22.02.2024 r. podpisano umowę na kwotę 95.500,00 zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji grudzień 2024.