• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

19 mar
2024

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta 

- Rozświetlamy Polskę

W ramach naboru wniosków w dziewiątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na liście rankingowej znalazł się projekt Gminy Resko pn.:

”Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Resko”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 395.200,00 zł. Projekt obejmuje wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED zgodnie z Regulaminem programu.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 494.000,00

Deklarowana kwota Udziału własnego (w PLN): 98.800,00

Procentowy Udział własny Wnioskodawcy w realizacji Inwestycji: 20,00 %