• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

21 mar
2024

 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja druga

Rozstrzygnięcie drugiej odsłony Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyniosło Gminie Resko kolejne dofinansowanie w kwocie 441.000,00 zł na realizację inwestycji pn.: 

”Opracowanie dokumentacji technicznej ruin pałacu w Starogardzie w celu wykonania remontu kapitalnego i wykonanie zabezpieczenia obiektu”.  

Opis inwestycji:

- inwentaryzacja architektoniczna, 

- opinia o stanie technicznym, 

- projekt budowy remontu kapitalnego, 

- wykonanie zabezpieczenia obiektu.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 450.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 9.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2025 r.