• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

17 mar
2023

W związku z opracowywaniem Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Partnerstwa Strefy Centralnej wraz ze studium wykonalności projektu pn.: “Rozwój usług publicznego transportu zbiorowego na obszarze Partnerstwa Strefy Centralnej” w ramach projektu CWD Plus, proszę mieszkańców Gminy Resko o wypełnienie ankiety. Wyniki ankiety posłużą do opisania rozdziału dotyczącego preferencji transportowych.
Link do ankiety:
Burmistrza Reska
Arkadiusz Czerwiński