• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

23 lut
2023

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - III edycja

Rozstrzygnięcie  III odsłony Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przyniosło Gminie Resko kolejne 1.960.000.00 dofinansowania. 14 lipca 2022 roku ogłoszono wyniki naboru III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

O wsparcie w tej edycji programu mogły ubiegać się gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Gmina Resko do trzeciej edycji złożyła dwa wnioski ale jeden z nich otrzymał dofinansowanie:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Resko

Opis inwestycji:

- wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED,

- budowa zaprojektowanego oświetlenia ulicznego,

- montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

Zadanie zostanie wykonane w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y, tj. Resko, Krosino, Łabuń Wielki, Smólsko, Łosośnica, Łagiewniki, Potuliny, Starogard, Lubień Górny, Przemysław i Prusim.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w ww. miejscowościach.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.000.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.960.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %

W wyniku ogłoszenia w dniu 31.10.2022 r. postępowania zakupowego na realizację ww. inwestycji wyłoniono jednego Wykonawcę, z którym następnie w trzeciej dekadzie lutego 2023 roku podpisano umowę na kwotę 1.983.337,10 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 9 miesięcy od podpisania umowy.