08 cze
2021

OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA USUNIĘCIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Działając na podstawie „Regulaminu naboru wniosków na udzielanie dotacji ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na zadania z zakresu usuwania azbestu -„AZBEST/2021", informuję o rozpoczęciu naboru wniosków pn.:

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości i obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Resko, AZBEST- 2021"

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Gminy Resko. Wysokość dofinansowania wynosi do 70% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski przyjmowane będą od 07 czerwca 2021 r. do 09 lipca 2021r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przedmiotowym programie mogą składać w/w wniosek:
- listownie na adres Gminy Resko ul. Rynek 1, 72-315 Resko,
- elektronicznie w przypadku posiadania ważnego podpisu elektronicznego na adres skrzynki podawczej: /32y5b4kseh/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Resku pod nr tel. 091 39 51 503 wew.19 lub 531 722 291.

Wzór wniosku oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej Gminy Resko:www.bip.resko.pl, w zakładce – Informacje - Obwieszczenia i Ogłoszenia – AZBEST 2021 lub po wpisaniu w wyszukiwarce AZBEST 2021.

Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiński

Do pobrania

  1. regulamin
  2. wzór wniosku