• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

14 sty
2021

W dniu 15 maja 2020r. ruszył projekt Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła+“. Projekt umożliwia samorządom zakup m.in. komputerów przeznaczonych dla uczniów, w tym dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów przeznaczono 180 milionów złotych. Głównym kryterium przydziału środków dla jednostek samorządu terytorialnego jest liczba rodzin wielodzietnych na terenie gminy.

W dniu 22 maja 2020r. Gminie Resko przyznano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Gmina Resko pozyskała na realizację Projektu dofinansowanie w wysokości 55 tysięcy złotych. Jest to maksymalna kwota, jaką mogła otrzymać Gmina.

W ramach grantu zostaną zakupione komputery przenośne, które ułatwią uczniom naukę i pracę dla nauczycieli. Sprzęt zostanie przekazany do szkół, dla których Gmina Resko jest organem prowadzącym.

Przekazanie sprzętu zakupionego z otrzymanego dofinansowania w ramach projektu Zdalna Szkoła +

W dniu 11 sierpnia 2020r. Gmina Resko przekazała do szkół, dla których jest organem prowadzącym 25 szt. komputerów przenośnych oraz 25 sztuk słuchawek komputerowych zakupionych z otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”  dotyczącego realizacji projektu grantowego pn Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Zespół Szkół w Resku otrzymał 20 szt. laptopów i słuchawek, a Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie otrzymała 5 szt. laptopów oraz 5 szt. słuchawek.

Dyrektorzy placówek przekażą sprzęt potrzebującym uczniom i nauczycielom, na podstawie umowy użyczenia.