Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Resku
ul. Szpitalna 8, 72-315 Resko
telefony kontaktowe: (91) 39 51 300; (91) 39 51 913

strona internetowa: www.szpital.nowogard.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie
ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard
tel. centrala: (91) 39 213 56
email: spsr_nowogard@wp.pl