Promocja gminy nie jest zapisanym w ustawie zadaniem własnym władz lokalnych. To indywidualny i strategiczny cel każdej gminy. Promocja gminy to przede wszystkim szansa na rozwój i wyższą jakość życia mieszkańców. Bez dobrej i skutecznej promocji gmina nie może liczyć na przyciąganie inwestorów bądź turystów.

W dzisiejszych czasach promocja odbywa się w przeważającej większości w Internecie. I tak promocja naszej gminy  i całego regionu odbywa się już w dwóch województwach:

- pomorskim - strona interenetowa:

http://pomorskie.polskamultimedialna.pl/pl/resko-dla-inwestorow/

- kujawsko-pomorskim - strona internetowa:

http://kujawskopomorskie.polskamultimedialna.pl/pl/resko-dla-inwestorow/

Promocja nie polega na tym, by było o nas głośno, lecz by było głośno z jakiegoś konkretnego powodu. Powód taki ma dać sygnał, że Gmina Resko się zmienia, warto ją odwiedzać, inwestować tu i żyć...