Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Medicam" w Gryficach
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice
tel. centrala: (91) 38 420 61
email: szpital@medicam.pl

SPZZOZ w Gryficach Oddział Zamiejscowy w Resku
ul. Szpitalna 8, 72-315 Resko
telefony kontaktowe: (91) 39 51 300; (91) 39 51 913

strona internetowa: www.medicam.pl