19 lis
2019

Załączniki do pobrania:

ogłoszenie o konkursie otwartym

konkurs - SIWZ

oferta - wzór

umowa - wzór

wzór sprawozdania

 

Aktualizacja:

Resko, dnia 27.11.2019 r.

 

Dotyczy: ogłoszenia o konkursie otwartym na prowadzenie w roku 2020 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej

 

Aktualizacja:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2020 r. na realizację zadania wynosi łącznie
290 000,00 zł, w tym  odpowiednio dla części:

A (piłka nożna: seniorzy)80 000,00 zł

B (piłka nożna - juniorzy, trampkarze) – 125 000,00 zł

C(piłka nożna: orliki, żacy)65 000,00 zł

D (tenis stołowy)12 000,00 zł

E (siatkówka) – 8 000,00 zł

 

Zapisy SIWZ zmienia się odpowiednio.

Pozostałe zapisy ogłoszenia i SIWZ nie ulegają zmianie.

 

Burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiński

aktualizacja.pdf