• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

18 gru
2017

 

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH W ŁOBZIE

Z A P R A S Z A  NA  BEZPŁATNE  SZKOLENIE

 dla Beneficjentów zamierzających ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014- 2020, w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

Miejsce szkolenia: Łobez, ul. Drawska 6,  II p. sala konferencyjna

Termin, godziny: 28.12.2017 (czwartek) w godz. 9-15

Zakres szkolenia:

  • warunki przyznania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (kryteria dostępu, zakresy wsparcia, wysokość wsparcia, koszty kwalifikowalne, itd.),
  • przygotowanie biznesplanu zgodnie z wymogami określonymi we wzorach formularzy wniosków o przyznanie pomocy finansowej,
  • zobowiązania beneficjenta wynikające z umowy przyznania pomocy, stosowanie zasad konkurencyjności,
  • wniosek o płatność.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu (91) 57 37 329 lub 605 270 538, na e-mail: ciw-lobez@wp.pl  lub osobiste w biurze LGD CIW, Łobez, ul. Drawska  6 w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰.

 Więcej informacji na stronie www.lobez.org