• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

29 wrz
2022

Mieszkańcy Sosnowa mogą już korzystać z wielofunkcyjnej strefy sportowo-rekreacyjnej. Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Na działce gminnej, na której znajduje się plac zabaw dla dzieci, funkcjonuje już boisko sportowe wyposażone w bramki piłkarskie, zestaw do siatkówki, zestaw do koszykówki wszystkie chronione „piłkochwytem” od strony drogi powiatowej. Ponadto dokonano modyfikacji placu zabaw doposażając go dodatkowo w zestaw wspinaczkowy dla dzieci młodszych „CUBIC OMEGA MORO”.

Nowa infrastruktura sportowa daje możliwość poprawiania kondycji fizycznej mieszkańcom miejscowości Sosnowo, dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Utrzymanie trawiastej nawierzchni placu zabaw i boiska stało się możliwe dzięki samobieżnej kosiarce spalinowej zakupionej z grantu otrzymanego od Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Dużo radości sprawiła również najmłodszym dzieciom instalacja wielofunkcyjnego wspinaczkowego placu zabaw. Zakupiono również piłki do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

#wzmocnijswojeotoczenie #PSE