• Herb Reska
  • Gmina Resko

29 cze
2022

Budynek Zespołu Szkół w Resku przy ulicy M. Buczka 15 jest obiektem służącym zarówno uczącej się młodzieży, jak i dorosłym mieszkańcom naszej Gminy. Obiekt został wybudowany w 1969 roku i nie był przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do obu drzwi wejściowych w budynku prowadziły schody, które stanowiły barierę architektoniczną uniemożliwiają swobodę poruszania się osobom niepełnosprawnym.

Projekt „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół w Resku” został zrealizowany w 2021r. Przedsięwzięcie wyeliminowało bariery architektoniczne, wyrównywano szanse, stworzono szkołę przyjazną uczniom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych stanowi jedno z podstawowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekt „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół w Resku Budynek przy ul. M. Buczka 15” dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B

DOFINANSOWANIE: 77 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 140 000 zł

W ramach realizacji ww. projektu wykonano:

  1. Pochylnie dla osób niepełnosprawny przy budynku Zespołu Szkół w Resku (budynek przy ul. M. Buczka 15),
  2.  Miejsca postojowe -99,62m2,
  3. Dojście i dojazd do budynku- 242,73m2,
  4. Posadzkę w holu wejściowym budynku – 13,4m2,
  5. Zewnętrzne schody wejściowe do budynku.