• Herb Reska
  • Gmina Resko
Projekty UE

02 mar
2022

Zasady wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium Polski, lokalizacja punktów recepcyjnych oraz informacje o możliwości przedłużenia pobytu w Polsce znajdują się na stronie przygotowanej przez Urząd ds. Cudzoziemców https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Szukasz ratunku przed wojną?
Chcesz wesprzeć uchodźców?

Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz: https://pomagamukrainie.gov.pl/