14 sty
2022

Centrum Usług Społecznych w Resku wdrożyło nowy pomysł - prezent powitalny dla najmłodszych mieszkańców Gminy Resko. Każde dziecko urodzone w 2022 roku, może otrzymać taki prezent.

Jak otrzymać prezent powitalny dla córki lub syna urodzonych w roku 2022:

  • jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka urodzonego w roku 2022 i zamieszkującego Gminę Resko,
  • wypełnij wniosek i złóż w Biurze Obsługi Mieszkańca Centrum Usług Społecznych w Resku, ul. Boh. Monte Cassino 9 (budynek obok przychodni),
  • misia dla córki lub syna otrzymasz do 30 dni wraz z listem gratulacyjnym od Burmistrza Reska- Arkadiusza Czerwińskiego.