10 sty
2022

Informuję, że karma dla kotów wolnożyjących wydawana będzie
w systemie rocznym tj. na podstawie złożonego wniosku
o przyznanie karmy na rok 2022.

Wniosek do pobrania w pomieszczeniu po byłej Staży Miejskiej
i w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Resku.

Osoby, które nie złożą przedmiotowego wniosku do dnia 31 stycznia 2022 r.  nie będą ujęte na liście uprawnionych.